За връзка: 088 6 471 987 | office@agredo.bg

  • Facebook
  • Google+
Меню

Праскова

Набъбване на пъпките Цъфтеж Образуване на плодовете Нарастване на плодовете
Натурамин-WSP: 50-100 г/дка

Натурамин-WSP: 50-100 г/дка

Стимулира растенията по време на активните фази на растеж и по-специално в ситуации, които могат да повлияят неблагоприятно тяхното развитие, като например: коренова асфиксия, суша, градушка, фитотоксичност, причинени от пестициди и т.н.

Листно: запазване на тургорното налягане в клетката. Повишава действието на фунгицидите

Пленифлор: 0.2–0.3 л/100 л вода преди цъфтеж и при образуване на плода

Съчетава извлек от водорасли с висока концентрация на цитокинини с Бор и Молибден. Стимулира физиологичните процеси по време на цъфтеж за получаване на по-високи добиви.

 

Натурамин-Ca/B: 250 мл/дка

Подобрява силата на клетъчната стена. Формулиран с аминокиселини, които повишават приемането и транспорта през растението на калций и бор.

Листно: за подобряване качеството на плодовете

 

Натурфос Mg: 200 мл/дка

Стимулира процеса на фотосинтеза, води до общо укрепване, жизненост, вегетативен растеж, цъфтеж и плододаване.

Листно: Стимулира образуването на фитоалексини

Спрейфикс: 100 мл/100 лит вода.

За подобряване на ефективността при листно третиране с инсектициди, фунгициди,хербициди и листни торове.

Листно: при всички агрохимически приложения