За връзка: 088 6 471 987 | office@agredo.bg

  • Facebook
  • Google+
Меню

НАТУРФОС - Zn/Mn

НАТУРФОС-Zn/Mn лесно се абсорбира от растенията, независимо от метода на приложение, със забележителен възходящ и низходящ системен ефект.

НАТУРФОС-Zn/Mn използва този системен ефект и коригира цинковия и манганов дефицит при културите, където се използва.

  • Прилагането му се препоръчва при култури, чувствителни към недостиг на тези микроелементи и при почвени условия, които блокират тяхното усвояване.
  • Фосфора участва в метаболизма на растението, подобрява здравословното му състояние и играе важна роля в синтеза и натрупването на въглехидрати, плодообразуването и зрелостта.

Гарантирано съдържание

Фосфор (P2O5) 20.7 % w/v, 207гр/л
Азот (N) 8.2 8% w/v, 82гр/л
Цинк (Zn) 6.9 % w/v, 69гр/л
Манган (Mn) 4.1 % w/v, 41гр/л

Препоръки:

  • Царевицата е силно чувствителна при липса на Цинк и най-подходящата фаза за приложение е 4–6 лист
  • Може да се прилага листно или чрез напояване при овощни, зеленчуци, декоративни, ягоди и лозя.
  • Трябва да се прилага най-вече в етапите на интензивно развитие на културите.

Дози и приложение

Царевица (листно) 0.1 – 0.15 л/дка, във фаза 4-6 лист
Овощни, лозя и зеленчуци:  
листно 0.3 до 0.35 л/100 л вода – 2–3 третирания
почвено 0.5 до 2 л/дка, разделено на няколко приложения